Proiectul REThink Emotions

Platforma REThink EMOTIONS integrează următoarele instrumente care au fost testate separat în condiții de laborator și s-au dovedit a fi eficiente:

  • Jocul video terapeutic REThink therapeutic video game disponibil online (David, Cardos, & Matu, 2018a,b)
  • Aplicația MoodWheel pentru evaluarea ecologică de moment a stării emoționale (David & David, 2019)
  • the PsyPills app for the enhancement of self-control and emotional regulation though ?psychological pills? (David & David, 2019)

Platforma este dezvoltată pe baza proiectului de cercetare exploratorie PN-III-P4-ID-PCE-2020-2170, oferit Conf. Univ. Dr. Oana David de către UEFSCDI. Platforma integrată va fi accesată de tineri, părinți și clinicieni sau cercetători. Principala caracteristică originală a inițiativei noastre este integrarea tehnologiei de ultimă generație online/mobile și de gaming într-o platformă care facilitează accesul spre modalități de prevenție personalizate, accesibile și validate.

Platforma vizează oferirea tinerilor accesul spre o modalitate de prevenire a dezvoltării tulburărilor emoționale atractivă, ușor accesibilă și validată științific. Sistemul va fi validat într-un pas următor sub forma unei platforme multi-componențiale integrative și adaptative pentru prevenirea tulburărilor emoționale în cazul tinerilor. Pe baza datelor științifice, platforma REThink va fi rafinată mai departe și îmbogățită cu module adiționale pentru dificultăți și populații specifice.

Join the REThink community and be the first to know about
oportunitățile de a testa instrumente terapeutice în cadrul platformei.
rethink@rethinkplatform.ro

Evaluarea ecologică a stării emoționale și instrumente de intervenție

Mood Wheel

Mood Wheel este o aplicație disponibilă pe web și mobil care utilizează proceduri de eșantionarea experienței în vederea evaluării dificultăților emoționale curente/anterioare, precum și a emoțiilor pozitive. Scopul aplicației este de a examina valența, controlul și funcționalitatea emoției resimțite de către utilizator.

PsyPills

PsyPills este un instrument psiho-educațional de auto-ajutorare destinat construirii rezilienței la stres și să vizeze (doar) stările emoționale negative moderate și tranzitorii. Acesta se poate utiliza exclusiv sau în combinație cu alte metode sau instrumente.

Pastilele Psihologice (PsyPills) sunt inspirate din Terapia Rațional-Emotivă și Terapia Cognitiv-Comportamentală care are o susținere puternică a eficienței/eficacității în dezvoltarea umană și în tratamentul unei varietăți de tulburări psihologice.

Aplicația PsyPills a fost testată într-un studiu pilot și a demonstrat efecte pozitive în reducerea reducerea stărilor emoționale negative. Ne propunem să testăm eficiența aplicației ca adjuvant al altor instrumente terapeutice din cadrul platformei proiectului nostru.

Status

Platforma RETINKEMOTIONS este implementată integral și poate fi accesată folosind link-ul următor: https://app.rethinkplatform.ro/#/login și pe  Google Play și App Store.

Aplicația EMA (Mood Wheel) a fost dezvoltată, este disponibilă pe Google Play și va fi integrată în platforma REThinkEMOTIONS.

Studiul de evaluare a validității Platformei REThinkEMOTIONS pentru evaluarea nivelului de reglare emoțională a copiilor și adolescenților a fost implementat și a colectat cu succes date de la 196 de părinți și tineri.

Următorul pas constă în rafinarea și personalizarea jocului online REThink pe baza dificultăților de reglare emoțională și integrarea acestuia cu instrumentele EMA în platforma REThinkEMOTIONS. Suntem, de asemenea, în pregătire pentru a începe recrutarea pentru cel de-al doilea studiu, care testează gradul de utilizare a platformei și eficacitatea principalelor sale strategii de reglare emoțională bazate pe joc.


Update Decembrie 2022

În această fază a proiectului, platforma REThink EMOTIONS a fost îmbunătățită pentru a fi mai accesibilă pentru utilizatori și cercetători. De asemenea, am implementat perfecționări în Jocul REThink pe baza feedback-ului pe care l-am colectat de la participanții la studii. Aplicația MoodWheel a fost de asemenea îmbunătățită și extinsă pentru a colecta date privind activitatea fizică, iar aplicația PsyPills a fost reimplementată folosind cele mai noi tehnologii.

Toate aplicațiile (REThink EMOTIONS, REThink Game, MoodWheel și PsyPills) sunt disponibile gratuit pe Google Play și App Store.

În această fază am implementat două proiecte de cercetare în care nivelurile REThink Game au fost testate ca intervenții de sine stătătoare și în combinație cu aplicațiile MoodWheel și PsyPills pentru reducerea stresului la copii și adolescenți.

Următorii pași din acest proiect constau într-un studiu la scară completă pentru a testa intervenția REThink Game și în aplicațiile EMA/EMI pentru prevenirea tulburărilor ER în cazul tinerilor.

 

Update Decembrie 2023

În această fază a proiectului, accentul principal a fost pus pe implementarea studiului SMART cu scopul de a testa intervenția bazată pe joc combinată cu evaluarea ecologică momentară și aplicațiile de intervenție pentru formarea abilităților emoționale la copiii și adolescenții cu vârsta cuprinsă între 8 și 16 ani. Jocul REThink a fost actualizat cu subtitrări în limba portugheză și ucraineană, îmbogățindu-i accesibilitatea. Mai mult, am calculat norme pe baza punctajelor la sistemul de evaluare a jocului REThink și le-am implementat în platformă, astfel încât copiii și adolescenții au primit recomandări automate pe fiecare nivel al jocului ținând cont de scorurile lor.

 

 


Publicații bazate pe acest proiect: http://rethinkplatform.ro/wp-content/uploads/2023/11/Publications-based-on-the-REThink-Emotions-project.pdf